samen inspireren via klank én stilte, cliënt-gericht in een sociaal innovatieve omgeving
 


Kracht en Zachtheid middels Klank en Stilte

Hoe klinkt u in uw dagelijkse omgeving, in uw relaties?                                                                                      Kunt u daarbij stilte beleven? Ook al is uw omgeving druk en rumoerig?                                                           Wat is uw relatie met Klank en Stilte?                                                                                                                    Past hierin de cliënt die té lang moest wachten voor 't consult?                                                                        Past hierin 't teamlid dat in enthousiasme teveel woorden gebruikt?                                                                Past hierin 't kind dat eigenlijk zonder taal wil uitdrukken dat ie aandacht wil?

Zou klanken maken betekenen dat je je inspant en…..........stilte dat je je ontspant?                                               Zou je klanken en stilte beide in een interactie, een samenspel, kunnen beleven?                                               De spannende speelsheid tussen je inspannen en je ontspannen!                                                                      Volgens "Klank&Stilte" komen we dan bij samen spelen : creatief, inspirerend én innovatief.                        Iets waar iedereen voldoening beleeft: werkgever/werknemer, ouder/kind,                                    zorgverlener/zorg-ontvanger, partners, bekende/vreemde.                                                                                  Voelt u zich al geïnspireerd door de speelse klanken van de woorden in de kolom hiernaast?!

Kunt u zich voorstellen dat u spreekt ( uzelf laat klinken) vanuit een diepe innerlijke stilte?                           Dat daarbij in uw spraak, uw taal, warme aandacht aanwezig komt?                                                                  Dat juist de combinatie Klank en Stilte de ander uitnodigt tot écht contact vanuit resonantie.                        In de huidige neuropsychologie noemen we dit interpersoonlijke inspiratie.

Deze manier van aanwezig zijn kunt u  gebruiken als arts, als psycholoog, als onderwijskracht,                      als therapeut, als manager, als verzorgende. 

Welke ondersteuningen kunt u gebruiken voor een openhartig contact? 

. bewust zijn van uw contact met de adem                                                                                                                . . . bewust zijn van uw contact met uw lijf                                                                                                                       . bewust zijn van uw ruimte, in uzelf, uw omgeving  en in het interpersoonlijke verkeer

Het team van "Klank&Stilte" reikt mogelijkheden aan binnen uw werk-omgeving middels het werken        met klankschalen. Ook kunt u kiezen voor de krachtige, tevens empathisch volle mogelijkheden van     mindful coachen, voor trainers én voor managers.                                                                                 

Mocht u nieuwsgierig zijn of eens willen  proberen hoe u in uw werk-omgeving kunt omgaan met klank    en stilte, dan bieden wij lezingen, presentaties en workshops rondom dit samenspel.                                        Toegepast op uw vakgebied , uw werk-omgeving.                                                                                                Om mét uw eigen klanken vanuit uw innerlijke stilte daadkrachtig verbindend te communiceren in uw dagelijkse activiteiten.  Zodoende een innovatieve bijdrage leveren aan onze sterk veranderende samenleving.                                                                                                                                                             Neem dan contact op met Kees Peters via het contact-formulier